• ABOUT US

  महाविद्यालयातील ग्रंथालय :-महाविद्यालयातील ग्रंथालय विभागातर्फे मी सर्व ग्रंथालय सभासदांचे मन:पूर्वक स्वागत करते . उच्च शिक्षण प्रणालीचा आत्मा अस देखील ग्रंथालयास संबोधले जाते. महाविद्यालयाच्या समृध्द ग्रंथालयात अतिशय महत्वपूर्ण असे संदर्भ ग्रंथ , नियतकालिके तसेच अभ्यासक्रमावर आधारित पाठ्य पुस्तके उपलब्ध आहेत. समृध्द पारंपारिक ग्रंथ संपदे बरोबरच ग्रंथालयीन वाचकांसाठी 1,35,000 पेक्षा अधिक ई – बुक्स व 7000 पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय ई – जर्नल्स देखील उपलब्ध आहेत. ग्रंथालयात पुस्तकांची देवाण घेवाण करण्यासाठी SOUL 2.0 या संगणक प्रणालीचा उपयोग केला जातो. तसेच ग्रंथालयात उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांची माहिती शोधण्यासाठी वाचन कक्षात OPAC (Online Public Access Catalogue) ची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. More..

 • USER CORNER

  • DCD Institutional Repository
  • Apply for Membership
  • Advanced Demand Form
  • Request Book/Journal
  • Syllabus
  • Online Complaints
  • Online Feedback
  • Library Opac (Online)